Nabídka letní činnosti bude pestrá

Nabídka letní činnosti bude pestrá

Nabídka letní činnosti bude pestrá

14.01.2021

Konec prvního pololetí je na DDM Sluníčko tradičně spojený s přihlašováním na letní tábory. Letos tomu nebude jinak a přípravy na letní činnost jsou již v plném proudu. Nabídka bude opět velmi pestrá. Na pobytových táborech se můžete ocitnout v mafiánském podsvětí, prozkoumat tajemný hrad v Karpatech, poznat fantastická zvířata nebo si zalovit v hlubinách našich vod na rybářském táboře. Co se týká táborů příměstských, naleznete v nabídce tábor sportovní, výtvarný, badatelský, multimediální či tábor určený předškolákům nebo cyklotábor. Termínově budou zabezpečeny všechny prázdninové týdny a 9 příměstských táborů bude opět dotováno z projektu ESF OPZ „Letní příměstské tábory pro DDM Sluníčko Otrokovice“, díky kterému můžeme veřejnosti nabídnout nižší cenu příměstského tábora a zároveň delší čas, po který zabezpečujeme hlídání dětí a program.
Kompletní nabídku naší letní činnosti a bližší informace k jednotlivým táborům najdete na našich webových stránkách www.ddmslunicko.cz od pátku 22. 1. 2021. Přihlašovat se pak můžete od pátku 29. 1. 2021 od 8:00 hodin. Pozor, na letní tábory bude přihlašování probíhat pouze online formou.
Tým DDM Sluníčko Otrokovice

Zpět