Taneční soutěž

Taneční soutěž

Taneční soutěž

29.03.2021

Děti z tanečních kroužků Disco dance, MIX dance a Zumba v DDM Sluníčko Otrokovice se zapojily do on-line taneční soutěže, kterou pořádal DDM Brumov-Bylnice. Taneční soutěž probíhala formou natočených videí jednotlivých tanečníků. Ti měli za úkol sami vymyslet taneční choreografii a trenéři či rodiče jim následně pomohli kroky doladit. Jednotlivé choreografie pak byly hodnoceny odbornou porotou a konečný výsledek tvořil součet bodů všech porotců.

Kvůli aktuální situaci, kdy není možný osobní trénink, fungují taneční kroužky pouze online. Děti tak přišly o možnost účastnit se různých soutěží a přehlídek pódiových skladeb, a proto z možnosti zapojit se alespoň do online soutěže, byli všichni velmi nadšeni. I přes absenci osobního tréninku jsou tanečníci velmi šikovní, o čemž vypovídají i konečné výsledky soutěže. Soutěžící z Disco dance získali 2. a 3. místo, ze Zumby 1. a 3. místoa z MIX dance
1. a 3. místo. Dále bylo dvěma našim soutěžícím ze Zumby uděleno ocenění za nejoriginálnější kostým a soutěžící z MIX dance získal cenu poroty.


Tímto bychom za DDM Sluníčko Otrokovice chtěli poděkovat všem soutěžícím za parádní taneční výkony a jejich rodičům za spolupráci při natáčení krásných videí.


Zpět