Vrácení úplaty za kroužky

Vrácení úplaty za kroužky

Vrácení úplaty za kroužky

19.08.2020

V případě omezení činnosti ve školním roce 2020/2021 z důvodu nařízení MŠMT (COVID) bude účastníkovi vrácena část úplaty za neuskutečněné hodiny.
Pokud bude vzdělávání poskytnuto distančně, úplata se nevrací.

Zpět