Informace pro veřejnost – změny v mimořádných opatřeních

Informace pro veřejnost – změny v mimořádných opatřeních

Informace pro veřejnost – změny v mimořádných opatřeních

18.09.2020

Informace pro veřejnost – změny v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví účinné od 18.9.2020

  • Zavádí se povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školského zařízení, tedy včetně učeben.
  • Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. pohybové aktivity, zpěv, flétna apod.). Výjimku mají děti do 2 let.
  • Žádáme rodiče dětí, které jsou schopny se na činnost připravit samostatně, aby do budov středisek DDM nechodili nebo se na střediscích zbytečně nezdržovali.
  • Každý účastník i jeho doprovod bude mít při vstupu do budovy nasazený ochranný prostředek (rouška, respirátor, šátek, aj.) dýchacích cest. S sebou bude mít účastník sáček na uložení roušky.
  • Účastníci i případný doprovod vstupují do budovy nejdříve 10 minut před zahájením kroužku, aby se zabránilo shlukování dětí.
  • Všechny osoby, které vstoupí do budovy musí projít desinfekcí rukou.
  • Žádáme rodiče, aby si děti vyzvedávali skutečně až po skončení kroužku a nečekali na děti po dobu činnosti kroužku na střediscích.
  • Žádáme rodiče, aby neposílali do kroužku děti se zvýšenou teplotou, nachlazené, s rýmou, kašlem. Chceme zajistit bezpečné prostředí všem.
  • V případě, že vedoucí vyhodnotí u dítěte podezření na nákazu Covid-19, budou rodiče neprodleně kontaktováni. Žádáme rodiče, aby zkontrolovali správná telefonní čísla v přihláškách a po dobu trvání kroužku byli k dispozici.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VĚŘÍME, ŽE I PŘES VŠECHNA ÚSKALÍ SI TO S NÁMI UŽIJETE.

Zpět