Žabičky

Pro děti ve věku 3,5 - 6 let. Pohybové hry a cvičení s různým sportovním náčiním i bez něj.

Vrácení úplaty za kroužky z důvodu COVID
V případě omezení činnosti z důvodu nařízení MŠMT (COVID) bude účastníkovi vrácena část úplaty za neuskutečněné hodiny.
Pokud bude vzdělávání poskytnuto distančním způsobem, úplata se nevrací.

Základní informace

 • Kód

  602005

 • Název

  Žabičky

 • Místo konání

  středisko Tlumačov

 • Hlavní vedoucí

  Hana Růžičková

 • Kontakt

  Mgr. Hana Růžičková, tel.: 734 235 960, email: ruzickova@ddmslunicko.cz

 • Věková skupina

  3-6 let

 • Datum zahájení

  16.09.2020

 • Datum ukončení

  19.05.2021

 • Dny konání

  ST 14:30-15:30

 • Cena 1. pololetí

  550 Kč

 • Cena 2. pololetí

  550 Kč

 • Cena rok

  1 100 Kč

 • Volná místa

  Poslední 3 místa


Přihlásit online Zpět