Turisťák

Sobotní celodenní výlety za poznáváním přírody, památek a dalších zajímavostí (pěšky, vlakem, autobusem). Děti si prohloubí své turistické znalosti a dovednosti formou her a soutěží.

Vrácení úplaty za kroužky z důvodu COVID
V případě omezení činnosti z důvodu nařízení MŠMT (COVID) bude účastníkovi vrácena část úplaty za neuskutečněné hodiny.
Pokud bude vzdělávání poskytnuto distančním způsobem, úplata se nevrací.

Základní informace

 • Kód

  601021

 • Název

  Turisťák

 • Místo konání

  středisko Tlumačov

 • Hlavní vedoucí

  Hana Růžičková

 • Kontakt

  Mgr. Hana Růžičková, tel.: 734 235 960, email: ruzickova@ddmslunicko.cz

 • Věková skupina

  7-15 let

 • Jiná ujednání

  jedna sobota v měsíci dle domluvy

 • Dny konání

  SO 09:00-15:00

 • Cena 1. pololetí

  550 Kč

 • Cena 2. pololetí

  550 Kč

 • Cena rok

  1100 Kč

 • Volná místa 1. pololetí

  Volno

 • Volná místa 2. pololetí

  Volno


Přihlásit online Zpět