Sportovní hry

Pro všechny nadšené děti, které mají rády sportovní hry. Čekají nás tradiční i netradiční pohybové a míčové hry. Zaměříme se na rozvoj obratnosti, rychlosti, prostorové orientace a týmové spolupráce. Pro děti od 1. třídy.

Vrácení úplaty za kroužky z důvodu COVID
V případě omezení činnosti z důvodu nařízení MŠMT (COVID) bude účastníkovi vrácena část úplaty za neuskutečněné hodiny.
Pokud bude vzdělávání poskytnuto distančním způsobem, úplata se nevrací.

Základní informace

 • Kód

  701006

 • Název

  Sportovní hry

 • Místo konání

  ZŠ Trávníky tělocvična

 • Hlavní vedoucí

  Veronika Pavelková

 • Kontakt

  Veronika Pavelková, tel. 702 240 341, email: pavelkova@ddmslunicko.cz

 • Věková skupina

  7-15 let

 • Datum zahájení

  14.09.2020

 • Datum ukončení

  24.05.2021

 • Dny konání

  PO 17:00-18:30

 • Cena 1. pololetí

  725 Kč

 • Cena 2. pololetí

  725 Kč

 • Cena rok

  1450 Kč

 • Volná místa 1. pololetí

  Volno

 • Volná místa 2. pololetí

  Volno


Přihlásit online Zpět