Žabičky

Pohybové hry a cvičení s různým sportovním náčiním i bez něj v prostorách tělocvičny.
Vrácení úplaty za kroužky z důvodu COVID
V případě omezení činnosti z důvodu nařízení MŠMT (COVID) bude účastníkovi vrácena část úplaty za neuskutečněné hodiny.
Pokud bude vzdělávání poskytnuto distančním způsobem, úplata se nevrací.
V případě odhlášení dítěte z II. pololetí má DDM právo vyžadovat doplacení poplatku za celý školní rok.

Základní informace

 • Kód

  612006

 • Název

  Žabičky

 • Místo konání

  středisko Tlumačov

 • Hlavní vedoucí

  Hana Hlobilová

 • Kontakt

  Bc.Hlobilová Hana - 739075689, e.mail:hlobilova@ddmslunicko.cz

 • Věková skupina

  3-6 let

 • Vybavení na akci

  sportovní oděv + obuv

 • V ceně zahrnuto

  garantujeme min. 27 lekcí za rok

 • Datum zahájení

  20.09.2021

 • Datum ukončení

  30.05.2022

 • Dny konání

  PÁ 14:45-15:45

 • Cena 1. pololetí

  550 Kč

 • Cena 2. pololetí

  550 Kč

 • Cena rok

  1 100 Kč

 • Volná místa

  Poslední místo!


Přihlásit online Zpět

Dokumenty ke stažení