Projekt Letní příměstské tábory 2019 - 2021

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, je zapojen do projektu: "Letní příměstské tábory pro DDM Sluníčko Otrokovice", registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009688 v rámci podpory z Operačního programu Zaměstnanost. 
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.