Projekt Šablony II.


Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, je zapojen do projektu: "Rozvoj vzdělávání DDM Sluníčko", registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010600 v rámci výzvy Šablony II pro SVČ.       Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.                                                                                                                             
Projekt je realizován v rámci šablon:
  • Školní asistent v SVČ
  • Tandemové vzdělávání v SVČ
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
  • Další vzdělávání pedagogického sboru SVČ – zaměřené na inkluzi
  • Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ
  • Nové metody
  • Projektový den v SVČ

Cílem a výsledkem projektu je: personální podpora, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora zájmových a rozvojových aktivit SVČ.