Naši pracovníci

Vedení

Bc. Eva Pšenčíková - ředitelka

psencikova@ddmslunicko.cz + 420 603 162 794

Bc. Helena Dolinová - zástupce ředitelky

dolinova@ddmslunicko.cz + 420 739 615 256

Jitka Bobková - hlavní ekonom

bobkova@ddmslunicko.cz + 420 603 563 560

Pedagogové

Bc. Jana Bárová - pedagog volného času

středisko Trávníky

barova@ddmslunicko.cz + 420 739 075 711

Ivana Tichá, DiS. - pedagog volného času

středisko Trávníky

ticha@ddmslunicko.cz + 420 734 235 962

Mgr. Hana Koželuhová - pedagog volného času

středisko CVČ Bahňák

kozeluhova@ddmslunicko.cz + 420 734 235 964

Eva Doležalová - pedagog volného času

středisko CVČ Bahňák

dolezalova@ddmslunicko.cz + 420 739 075 716

Bc. Hana Hlobilová - pedagog volného času

středisko Tlumačov

hlobilova@ddmslunicko.cz + 420 739 075 689

Radka Bezdíčková - pedagog volného času

středisko Tlumačov

bezdickova@ddmslunicko.cz +420 734 235 960

Veronika Pavelková - pedagog volného času

středisko Dopravní hřiště

pavelkova@ddmslunicko.cz + 420 702 240 341

Mgr. Hana Růžičková - pedagog volného času

středisko Tlumačov

(mateřská dovolená)

Ekonomické oddělení

Hana Nekorancová - administrativa

nekorancova@ddmslunicko.cz + 420 734 235 961

Správní oddělení

Ludmila Křemečková - uklízečka

Petr Čermák - domovník

+420 605 894 700