O nás

Vize:
"Moderní a atraktivní centrum pro zkvalitnění životního stylu a hodnotné využití volného času."

Základním předmětem činnosti a poslání DDM je organizování a zabezpečování zájmového vzdělávání především pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.

Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.

DDM se dále podílí na další péči o nadané děti, žáky a studenty ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí, žáků a studentů.

Zájmové vzdělávání lze uskutečňovat těmito formami:

Pravidelná činnost
Příležitostná zájmová činnost
Táborová činnost
Osvětová činnost
Odborná a metodická pomoc
Výukové programy
Individuální práce
Spontánní činnost