Dotace z Fondu Zlínského kraje

Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice byla schválena neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje na zajištění výuky dopravní výchovy, opravy, úpravy, obnova a údržba zařízení dětského dopravního hřiště v Otrokovicích na období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Další schválenou dotací z Fondu Zlínského kraje, Sekce mládež a sport - Program jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu MaS01-20 pro rok 2020 bylo schválení žádosti o poskytnutí dotace na Soutěž v aerobiku skupinových choreografií "O pohár starosty obce Tlumačov".