Projekty, dotace, granty

Zde můžete nahlédnout do projektů, grantů a dotací, do kterých se zapojilo DDM Sluníčko Otrokovice.

Stačí si rozkliknout jednotlivé záložky.